ADFÆRDSPOLITIK_

Manuskriptskolen for Børnefiktion arbejder for en kultur, der forebygger mod diskrimination og sexisme. Diskriminerende og sexistisk adfærd som fx sexchikane og mobning tolereres ikke på Manuskriptskolen, og der er fastlagt procedurer for håndtering, hvis det alligevel forekommer. Diskriminerende eller sexistisk adfærd kan medføre advarsel, afskedigelse eller bortvisning. 

Manuskriptskolen har et ønske om, at såvel kolleger som elever oplever et trygt arbejds- og studiemiljø, hvor den krænkede får støtte, uanset hvem krænkeren er, og både elever og medarbejdere på skolen skal vide, hvordan de skal agere, hvis de bliver vidne til sexchikane eller mobning, og kende til deres handlemuligheder og -pligter.

 

RETNINGSLINJER_

Respektér altid, hvis du har en anden elev eller kollega, der siger fra over for dine eller andres handlinger eller udtalelser. Også selv om du selv synes, at der er tale om uskyldig adfærd.

Hvis du bliver udsat for en adfærd, du ikke ønsker, herunder fx seksuelle tilnærmelser eller pression af den ene eller anden art, opfordrer vi dig til at sige fra over for de handlinger, som du ikke ønsker. Hvis det er vanskeligt at sige direkte fra, opfordrer vi dig til i stedet hurtigst muligt at melde det til skolens ledelse eller bestyrelse (efter eget valg). Du kan også vælge at søge hjælp og støtte hos en anden elev, underviser eller kollega.

I mange sager om fx sexchikane eller mobning påstår chikanøren/mobberen, at denne opfattede situationen på den måde, at der ikke forelå chikane/mobning, men derimod en accept hos begge parter om den udviste adfærd. Derfor kan en direkte afvisning af den, du føler dig krænket af muligvis være tilstrækkeligt til at løse problemet. Hvis du ikke synes den direkte afvisning er mulig, eller hvis chikanen eller mobningen fortsætter, efter at du har sagt fra over for den uønskede adfærd, opfordrer vi dig til hurtigst muligt at melde det til skolens ledelse eller bestyrelse (efter eget valg). 

Hvis du som elev, underviser eller kollega bliver vidne til sexchikane eller mobning skal du ikke forsøge at undgå de situationer, du oplever, men sige tydeligt fra over for den, der fx chikanerer, og du skal støtte den, det går ud over. Din opbakning kan være væsentlig for en evt. sags forløb, og din opbakning til den krænkede kan i øvrigt være afgørende for, at denne kommer godt igennem forløbet. Nogle gange føler en krænket person, at vedkommende selv er delvist skyld i situationen. Som elev, lærer eller kollega kan du hjælpe den krænkede til ikke at påtage sig en skyld, som ikke er vedkommendes.

Du kan eventuelt tage en samtale med den formodet chikanerende/mobbende part med henblik på at få afklaret sagen og/eller bragt denne adfærd til ophør. En sådan samtale skal dog alene tages, hvis den krænkede part ønsker det.

Hvis du oplever, at den uønskede adfærd fortsætter, efter at du eller den krænkede part har gjort, hvad I kunne, skal du hjælpe til, at det bliver meldt til skolens ledelse eller bestyrelse (efter eget valg). Du skal sikre dig, at den krænkede er indforstået med, at du bringer sagen videre.

Som rektor eller skolens bestyrelsesleder skal du altid tage det alvorligt, hvis en elev eller medarbejder anmelder sexchikane eller mobning – ligegyldigt hvem den påståede chikanør eller mobber er. Du skal altid iværksætte en procedure, der kan afklare sagen og/eller bringe den uønskede adfærd til ophør øjeblikkeligt.

Hvis en elev, medarbejder eller tilknyttet underviser har været udsat for eller vidne til sexchikane eller mobning på skolen eller udøvet af personer med tilknytning til skolen, bør vedkommende oftest (se dog ovenstående beskrivelser af mulige handlemåder) melde det til skolens ledelse eller bestyrelsen (efter eget valg).

Proceduren vil herefter være, at den ledelsesansvarlige eller skolens bestyrelsesleder (som kan træde til som midlertidigt ledelsesansvarlig) inden for få dage efter en anmeldelse skal tage en samtale med anmelderen, den chikanerede eller mobbede, eventuelle vidner og den påstået chikanerende (samlet eller hver især) for at afklare sagens forløb. I visse tilfælde kan flere samtaler være nødvendige. Den ledelsesansvarlige eller skolens bestyrelsesleder kan vælge at inddrage andre (fx kolleger blandt underviserne eller andre bestyrelsesmedlemmer) i samtalerne, hvilket dog kun kan ske efter accept af de i sagen implicerede parter.

Hvis anmeldelsen findes berettiget, skal den ledelsesansvarlige eller skolens bestyrelsesleder (som midlertidigt ledelsesansvarlig) anvende skolens mulige sanktioner over for den chikanerende. Grove tilfælde af sexchikane eller mobning vil føre til bortvisning, mens der i milde tilfælde kan blive tale om periodisk bortvisning eller en advarsel med påmindelse om, at gentagelse vil føre til bortvisning.

Skoleledelse:
Elin Algreen-Petersen
42 70 39 50
elin@manuskriptskolen.dk

Bestyrelsesleder:
Birgitte Fredsby
51 64 19 10 
bfredsby@gmail.com

NYHEDSBREV_

Ved at klikke på “tilmeld nyhedsbrev” accepterer du at sende dine oplysninger til Manuskriptskolen, som vil bruge dem i henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Læs vores persondatapolitik her.

STØTTET AF_

Example Title 1
Example Title 2
Example Title 3